10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான Social Science சமூக அறிவியல் கையேடுகள் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்

      10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சமூக அறிவியல்  கையேடுகளை பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவும்.Social Science 
Author
Download Link

Social - Civics Minimum Study Material
Mrs. R. Girija 

Social - Geography Minimum Study Material
Mrs. R. Girija

Social - Book Back Questions
Mercury CC

Social - Unit 1 Study Material`
Shri Krishna

Social - India Maps Practice 
Mr. R. Meganathan

Social - World Maps Practice
Mr. C. Ramasubramani

Social - One Mark Question Paper
Mr. R. Meganathan


Social - Unit 6,7 Study Material
Mr. R. Meganathan

Social - Vol. 2 Notes
Sura Guides 

Social - Vol.2 Unit 6 Study Material
Shri Krishna

Social - One Marks Question Paper with Answer Keys
Mr. C. Murugan

Social - Map Questions
Mr. C. Murugan

Social - Sura Guide 2019 - 2020 
Sura Guide

History - Lesson 1 Book Back & Creative Questions 
SVB

Post a Comment

0 Comments