Showing posts with the label social scienceShow All
சமூக அறிவியல் ஆசிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி!
நிரந்தரப் பணியிடத்துக்கு பட்டதாரி ஆசிரியை தேவை ( விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 12.02.2020)
6ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை
7ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை
10ம் வகுப்பு மெல்ல கற்கும் Slow Learners மாணவர்களுக்கு ஆங்கில English பாடத்திற்கான கையேடு
10ம் வகுப்பு அனைத்து   பாடத்திற்கான அரையாண்டு தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்
12ம் வகுப்பு மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கு ஆங்கில (English) பாடத்திற்கான ஆலோசனைகள்
10ம் வகுப்பு  மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கான இரண்டாவது தொகுதிக்கான சமூக அறிவியல் கையேடு
10ம் வகுப்பு மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கான சமூக அறிவியல் கையேடு
உலகில் வேலை பார்ப்பவர்களை நான்கு பிரிவாக பிரிக்கலாம்
கவின் பப்ளிகேஷன் Time Voice வெளியிட்டுள்ள தொகுதி 2 சமூக அறிவியல்  பாடத்திற்கான காலக்கோடு
Time Voice வெளியிட்டுள்ள தொகுதி 2 சமூக அறிவியல்  பாடத்திற்கான ஒரு மதிப்பெண் வினா விடைகள்
12ம் வகுப்பிற்க்கான அனைத்து பாடத்திற்கான கையேடுகளையும் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
10ம் வகுப்பிற்க்கான அனைத்து பாடத்திற்கான கையேடுகளையும் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான Social Science சமூக அறிவியல்  கையேடுகள் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்