சம்பளம் ₹40,000/− ஆசிரியர்கள் தேவை!!

சம்பளம் ₹40,000/− ஆசிரியர்கள் தேவை!!
➡️Hr.Sec.Level⬅️
📌Tamil
📌English
📌Maths
📌Physics
📌Chemistry
📌Botany
📌Zoology
📌Accountancy
📌Commerce
📌Economics
📌Computer Science
❇High School Level❇
🔸Tamil
🔸English
🔸Maths
🔸Science
🔸Social Science
🔸Computer Science
➡️Middle School Level⬅️
🎈Tamil
🎈English
🎈Maths
🎈Science
🎈Social Science
🙋🏼‍♂️Primary Level🙋🏼‍♂️
🔸Tamil
🔸English
🔸Maths
🔸Science
🔸Social Science
🔸Hindi


ADHIYAMAN PUBLIC SCHOOL
NH77, Malligai Nagar,
Uthangarai, Tamil Nadu 635207.
Tel: 04341 223 189


Post a Comment

0 Comments