ஆசிரியர்கள் தேவை - அரசு நிர்ணயித்துள்ள ஊதியம்: விண்ணப்பிக்ககடைசி தேதி : 02.03.2020

ஆசிரியர்கள் தேவை - அரசு நிர்ணயித்துள்ள ஊதியம்: விண்ணப்பிக்ககடைசி தேதி : 02.03.2020


   ஊதியம் : அரசு நிர்ணயித்துள்ள ஊதியம் மற்றும் படிகள் . விண்ண ப்பம் கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு வந்து சேர வேண்டிய கடைசி தேதி : 02 . 03 . 2020 விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி : செயலர் , தேசியக்கல்லாரி மேல்நிலைப்பள்ளி
Post a Comment

0 Comments