வருமான வரி படிவம் தயார் செய்ய December 2019 வரை E Pay Slip இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது

   December 2019 வரை இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. வருமான வரி படிவம் தயார் செய்ய தங்களின் மார்ச் 19 முதல் டிசம்பர் 19 வரையிலான ஊதிய விவரங்களை கீழ் கண்ட link click செய்து அறிந்து கொள்ளவும்.

Click here to download Pay Slip

IMG_20200113_113333

Post a Comment

0 Comments