ஆசிரியர் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பம் செய்யாதவர்களுக்கு விண்ணப்பிக்க மீண்டும் வாய்ப்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

   ஆசிரியர் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பம் செய்யாதவர்களுக்கு விண்ணப்பிக்க மீண்டும் வாய்ப்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்
Click here to Download
2024-2025 ஆசிரியர் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பம் செய்யாதவர்களுக்கு 11.07.2024 மாலைக்குள் விண்ணப்பிக்க மீண்டும் வாய்ப்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண் : 009839/ டி1/ 2024, நாள்: 10-07-2024...

DEE Proceedings - Click here to Download

IMG_20240710_125245

Post a Comment

0 Comments