வாக்காளர்களுக்காக புதிய வசதி அறிமுகம் - QUEUE AT POLLING STATION - வாக்குச்சாவடியில் வரிசையில் நிற்பவரின் எண்ணிக்கை அறிய புதிய இணையதளம் அறிமுகம்...

   வாக்காளர்களுக்காக புதிய வசதி அறிமுகம் - QUEUE AT POLLING STATION / வாக்குச்சாவடியில் வரிசையில் நிற்பவரின் எண்ணிக்கை அறிய புதிய இணையதளம் அறிமுகம்...
Click here to Download
வாக்காளர்களுக்காக புதிய வசதி அறிமுகம் - QUEUE AT POLLING STATION / வாக்குச்சாவடியில் வரிசையில் நிற்பவரின் எண்ணிக்கை அறிய புதிய இணையதளம் அறிமுகம்...

வாக்காளர்களுக்காக புதிய வசதி அறிமுகம் -

இந்த வலைத்தளத்தில் மாவட்டம், தொகுதி, வாக்குச்சாவடி எண் தேர்வு செய்து Submit கொடுத்தால் வரிசையில் காத்திருப்பவர்கள் எண்ணிக்கையை அறிந்து கொள்ளலாம்...

Post a Comment

0 Comments