10ம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திலும் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Rex வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம்

   10ம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திலும் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Rex வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க்-ஐ கிளிக் செய்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். Teachers and Students are requested to click the below Download link to get the Study Materials as PDF Format.

10ம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திலும் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Rex வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம்

10ம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Rex வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம் - Click here

10ம் வகுப்பு ஆங்கில பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Dhilip வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம் - Click here

10ம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Dhilip வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம் - Click here

10ம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Bala Subramanian வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம் - Click here

10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் பெறுவது என்பதற்கு ஆசிரியர் Nagaraj வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு புத்தகம் - Click here


Disclaimer: The Study materials from our site are not created by us. Tamilaruvi doesn't hold the copyrights for the above study material. These materials are for only Educational and Competitive Exam Purposes. All the credits go to the creators who made the study materials for the Teachers and Students of Tamilnadu. We thank each and every one who created the study material and send it to us. Please share your study materials to our email id tamilaruviweb@gmail.com and our Whatsapp Number 7094022150.

Please Join our WhatsApp Group, Facebook Group and Telegram Channel to get the latest study materials and news update.


⭐⭐⭐⭐⭐ தமிழருவி இணையதளத்தைப் பற்றிய உங்கள் மேலான கருத்துக்களை கீழே கொடுக்கப்பட்ட லிங்கில் பதிவு செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரை ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் கருத்தை நட்சத்திர குறியீடு மூலமாகவும் கொடுக்கலாம் 📪📫📬📭

⭐⭐⭐⭐⭐ 👉 https://g.page/r/CQ_PM3sakYbBEBU/review

📋📋📋📋தயவு செய்து உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடவும்📋📋📋📋

Post a Comment

0 Comments