10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான Science அறிவியல் கையேடுகள் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்

      10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான அறிவியல்  கையேடுகளை பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவும்.Science
Author
Download Link

Science - Selection Guide


Science - 2M Study Material
Mr. M. Abbas Manthiri

Science - Biology Study Material
Mr. S. Prasanna 

Science - Unit Test 1 Question Paper
Mr. G. Thirumoorthy

Science - Unit 5,6 Model Question Paper
Mr. S. Mohan

Science - Unit 5 Model Question Paper 
Mr. M. Abbas Manthiri

Physics - Lesson 5,6 Model Question Paper
Mr. C. Varadharajan 

Physics - Lesson 1 to 4 Study Material
Mr. M. Ganesan

Physics - All Lesson Unsolved Problems 
Mr. C. Varadharajan 

Physics - Lesson 2 Study Material
Mr. C. VaradharajanC

Physics - Lesson 6 Study Material
Mr. C. Varadarajan


Science - Book Back Solutions 
Mr. E. Devadinesh

Science - Unit Test Question Paper
Mr. E. Devadinesh

Physics - Book Back Questions 
Mr. C. Varadharajan

Science - Sura Guide 2019 - 2020
Sura Guide

Physics - Lesson 1 Study Material
Mr. C. Varadharajan

Science - Physics - Unit Test Model Question Paper
Mr. R. Sivakumar

Science - Chemistry - Unit Test Model Question Paper 
Mr. R. Sivakumar

Physics - Unit Test Question Paper 1
Mr. R. Muthuganesh 

Chemistry - Lesson 7,8,9 One Marks
Mr. M. Siva 

Science - QR Videos List


Science - QR Videos List


Physics - Short Answer Questions 
Mr. G. Thirumoorthy

Physics - Unit 1,2 One Mark Questions with Answer Key
Mr. G. Thirumoorthy

Science - Units 1,7,12 Model Question Paper 
Mr. B. Kannan

Science - Unit 1 Model Question Paper
Mr. S. Mohan

Science - Unit 7 Model Question Paper
Mr. S. Mohan

Science - Lesson 1,7, 12, 13 Book Back and Creative
SVB


Physics - Lesson 1,2,3,4,7 Book Back One Mark
Mrs. Gnanasoundari

Chemistry - Lesson 8 Solutions
Mr. M. Siva 

Chemistry - Lesson 9 Solutions
Mr. M. Siva 

Science - Lesson 1 Study Notes
Mr. Muthu Selvam

Chemistry - Lesson 1 One Mark Test Questions with Key
Mr. M. Siva

Chemistry - Lesson 1 Book Back Solutions
Mr. M. Siva

Science - Unit 1 Study Material 
Way to Success

Biology - Lesson 12 Study Materials
Mr. V. Antony

Science - Unit 1 Model Question Paper
Mr. R. Sivakumar

Science - Units 1,7,12 Model Question Paper 
VGR

Science - Lesson 13 Study Material
Mr. V. Antony

Post a Comment

0 Comments