10ம் வகுப்பு மெல்ல கற்கும் அனைத்து பாடங்களுக்குமான விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் வெளியிட்டுள்ள கையேடு

    10ம் வகுப்பு மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கு விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் வெளியிட்டுள்ள அனைத்து பாடங்களுக்குமான கையேடு. SSLC Science Villupuram CEO Study Material பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவும். Please click the below link to download the PDF file from our Site

  • Click here to Download Tamil
  • Click here to Download English
  • Click here to Download Maths
  • Click here to Download Science TM
  • Click here to Download  Science EM
  • Click here to Download Social Science TM
  • Click here to Download Social Science EM
Note: The Study materials from our site are not created by us. These materials are for only Educational and Competitive Exam Purpose. All the credits go for the creators who created the study materials for the Teachers of Tamilnadu. 


Please Join our WhatsApp Group, Facebook Group and Telegram Channel to get the latest study materials and news update.


Post a comment

0 Comments