10ம் வகுப்பு Science பாடத்திற்கான அனைத்து கையேடுகளும் ஒரே பகுதியில் PDF

    10th Science Complete Study Materials Download Links. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவும்.
10th Science - Slow Leaner Material - CEO, Villupuram - E/M - Download Here
10th Science - Question Bank - CEO, Villupuram - T/M - Download Here
10th Science - Question Bank - E/M - Download Here
10th Science - Slow Leaner Material - Mr.Arulalan - T/M - Download Here
10th Science - Slow Leaner Material -E/M - Download Here
10th Science - 1 Mark Test - Mr.Azhaguvel - T/M - Download Here
10th Science - 1 Mark Question Bank - Mr.Gowtham Raj - T/M - Download Here
10th Science - Chemistry Monthly Test - November - Mr.Azhaguvel - T/M - Download Here
10th Science - Physics Monthly Test - December - Mr.Azhaguvel - T/M - Download Here
10th Science - Practical Manual - Mr.Selvam - T/M - Download Here
10th Science - Practical Manual - Mr.Gowtham Raj - T/M - Download Here
10th Science - Study Materials - CEO Vellore - T/M - Download Here
10th Science - Unit 5 - Question Bank - Mr.Meena Saminathan - T/M - Download Here
10th Science - Units 1,7,12 Model Question Paper - Krishna Academy - E/M - Download Here
10th Science - Lesson 13 Study Material | Mr. V. Antony - E/M - Download Here
10th - Science - Unit Test - Chapter 1 to 14 - Mr.Yovan Peter - E/M - Download Here
10th - Science - Chemistry - Lesson 7,8,9 One Marks - Mr. M. Siva - T/M - Download Here
10th - Science - PPT - Unit 12 - Part 1 - Mr.Augustin Raj - T/M - Download Here
10th - Science - PPT - Unit 14 - Part 1 - Mr.Augustin Raj - T/M - Download Here
10th - Science - PPT - Unit 15 - Part 1 - Mr.Augustin Raj - T/M - Download Here
10th - Science - PPT - Unit 15 - Part 2 - Mr.Augustin Raj - T/M - Download Here
10th - Science - PPT - Unit 16 - Part 1 - Mr.Augustin Raj - T/M - Download Here
10th - Science - PPT - Unit 17 - Part 1 - Mr.Augustin Raj - T/M - Download Here
10th - Science - PPT - Unit 17 - Part 2 - Mr.Augustin Raj - T/M - Download Here
Post a comment

0 Comments