10ம் வகுப்பு மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கு அனைத்து பாடங்களுக்கும் முதன்மை கல்வி அலுவலர் வெளியிட்டுள்ள கையேடு

      10ம் வகுப்பு மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கு அனைத்து பாடங்களுக்கும் முதன்மை கல்வி அலுவலர் வெளியிட்டுள்ள கையேடு. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவும். 10th Slow Learners Unit wise One mark Question and Answer.
Tamil Click here to Download PDF
English Click here to Download PDF
Maths Click here to Download PDF
Science Click here to Download PDF TM
Science Click here to Download PDF EM
Social Click here to Download PDF TM
Social Click here to Download PDF EM
Vilupuram CEO MLM Materials for All Subjects Click here
Post a comment

0 Comments