10ம் வகுப்பு Social பாடத்திற்கான அனைத்து கையேடுகளும் ஒரே பகுதியில் PDF

    10th Social Complete Study Materials Download Links. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவும்.

10 th Social Science - Map Work book - T/M - Download Here
10 th Social Science - Diamond Guide - E/M - Download Here
10 th Social Science - Ganga Full Guide - T/M - Download Here

10 th Social Science Vol-1 Time Voice Full Guide - T/M - Download Here
10th Social - Minimum Learning Materials - CEO, Sivagangai - T/M - Download Here
10th Social - Minimum Learning Materials - CEO, Sivagangai - E/M - Download Here

10th Social - Map Study Materials - CEO, Sivagangai - T/M - Download Here
10 th Social - Slow Leaner Material - Mr.Devediran - T/M - Download Here
10 th Social - Slow Leaner Material - Mr.Arockiya Jesu - T/M - Download Here

10 th Social - Book Back One Mark Questions - Mr.Rajappa - T/M - Download Here
10 th Social - Important 1 Mark Questions - Mr.Murugan - E/M - Download Here
10 th Social - Important 2 Mark Questions - Mr.Muneeswran - E/M - Download Here

10 th Social - Minimum Material Important Questions (1) - Mr.Muneeswran - T/M - Download Here
10 th Social - Minimum Material Important Questions (2) - Mr.Muneeswran - T/M - Download Here


Post a comment

0 Comments