தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து செய்தி தொலைக்காட்சிகளின் தொடர்பு எண்கள்

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து செய்தி தொலைக்காட்சிகளின் தொடர்பு எண்கள் 


தந்தி டிவி 
📞 044 42907777
📞 044 42907789
📞 044 42907714
📞 044 42907720
📲 88704 76091

நியூஸ் 7
📞 044 40777777
📞 044 40777780
📞 044 40777799
புதிய தலைமுறை
📞 044 45969500
📲 90030 75000

சன் நியூஸ்
📞 044 44676767
📞 044 40676161

ஜெயா டிவி
📞 044 4396 0000
கலைஞர் டிவி
📞 044 24307777
📞 044 24307878
📞 044 24307800
📞 044 24335053

சத்யம் டிவி
📞 044 25909950
📞 044 25909951

கேப்டன் டிவி
📞 044 30134567
தினதந்தி
📞 044 253030000

தினமலர்
📞 044 28540001

தினவேல்
📞 9944444744

தினகரன்
I📞 044 42209191
தினமணி
📞 044 23457601
Post a Comment

0 Comments