10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள கையேடு

10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள கையேடு. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவும்.
Your download will begin in 20 seconds.
Post a comment

0 Comments