அனைத்து பள்ளி ஆசிரியர்கள்& பணியாளர்களுக்கு மார்ச் 31ம் தேதி வரை விடுமுறை - டெல்லி

    அனைத்து பள்ளி ஆசிரியர்கள்& பணியாளர்களுக்கு மார்ச் 31ம் தேதி வரை விடுமுறை - டெல்லி   டெல்லியில் அனத்து பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு மார்ச் 31ம் தேதி வரை விடுமுறை - வீட்டில் இருந்தபடியே விடைத்தாள்களை திருத்த டெல்லி அரசு அறிவுறுத்தல்


Post a comment

0 Comments